เว็บไซต์ และ เฟสบุค โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

header_2559_noName2
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อย่างเป็นทางการ
www.banwan.ac.th

wkk_fb
เฟสบุคโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
www.facebook.com/groups/195671343800924